Thursday, August 13, 2015

Mili Naghma Hum Zinda Qaum Hain - Mp3 Download

Advertisement
Mili Naghma Hum Zinda Qaum Hain - Mp3 Download

Mili Naghma Hum Zinda Qaum Hain Dailymotion Videoham zinda qoum hain, paiinda qoum hain (x2)
ham sab ki hai pehchaan
ham sab ka Pakistan, Pakistan, Pakistan
ham sab ka Pakistan
[repeat]


har dil ke ufaq par hai chaand aik, sitaara aik
hai kalma bhi waahid, parcham bhi hamaara aik
[repeat]
ham yak dil ham yak jaan
ham yak dil ham yak jaan

ham zinda qoum hain, paiinda qoum hain
ham sab ki hai pehchaan
ham sab ka Pakistan, Pakistan, Pakistan
ham sab ka Pakistan


ikhlaas, yaqeen, tanzeem hai millat ka manshoor
har jadah -o- manzil par millat ke dil ka noor
[repeat]
Allah, Nabi, Quraan
Allah, Nabi, Quraan

ham zinda qoum hain, paiinda qoum hain
ham sab ki hai pehchaan
ham sab ka Pakistan, Pakistan, Pakistan
ham sab ka Pakistan


rehmat ki tarah sar par behnon ki ridaaeyn hain
himmat keliye hamraah maaon ki duaeyn hain
[repeat]
ham par Rab ka ehsaan
ham par Rab ka ehsaan

ham zinda qoum hain, paiinda qoum hain
ham sab ki hai pehchaan
ham sab ka Pakistan, Pakistan, Pakistan
ham sab ka Pakistan


Islam ke lashkar mein hain Qasim se farzand
is mulk-O-millat mein bacche bhi kari kamand
[repeat]
boorrhe bhi jari kamaan
boorhe bhi jarri kamaan

ham zinda qoum hain, paiinda qoum hain
ham sab ki hai pehchaan
ham sab ka Pakistan, Pakistan, Pakistan
ham sab ka Pakistan


in milon masheenon ke sab pahiyye ghoomenge
mazdoor bhi honge shaad, dehqaan bhi jhoomenge
[repeat]
sona denge khaliyaan
sona denge khliyaan

ham zinda qoum hain, paiinda qoum hain (x2)
ham sab ki hai pehchaan
ham sab ka Pakistan, Pakistan, Pakistan
ham sab ka Pakistan
[repeat]

ham sab ka Pakistan
ham sab ka Pakistan
ham sab ka Pakistan
Advertisement

No comments:

Post a Comment